16/01/2013 |

פגיעה בהולך רגל על מעבר חצייה - 3 חודשי פסילה עקב קושי ראייתי
10/10/2012 |

עבירת שכרות פעם שנייה בתוך ארבע שנים

17/07/2012 |

פגיעה בהולך רגל על מעבר חצייה שלושה חודשי פסילה
16/01/2012 |

תאונת דרכים שגרמה להתהפכות רכב וחבלה – 60 ימי פסילה
12/09/2011 |

תאונת דרכים וגרימת חבלה ע"י נהג חדש – 28 ימי פסילה
09/08/2011 |

38 קמ"ש מעל המותר תוך שימוש בטלפון נייד – פסילה על תנאי בלבד
ת.פ 5313/07 |

58 קמ"ש מעל המותר תוך שימוש בטלפון נייד – פסילה על תנאי בלבד
ת.פ 5313/07 |

תאונת דרכים וגרימת חבלה – 28 ימי פסילה
ת.פ 5313/07 |

נהיגה בשכרות בפעם השנייה – שנתיים פסילה
ת.פ 5313/07 |

תאונת דרכים וגרימת חבלה – פסילה על תנאי בלבד
ת.פ 5313/07 |

נהיגה בשכרות בפעם השנייה – 24 חודשי פסילה
ת.פ 5313/07 |

נהיגה בזמן פסילה וללא רישיון נהיגה - 10 חודשי פסילה בפועל
ת.פ 5313/07 |

נהיגה בשכרות - ארבעה חודשי פסילה עד לתם ההליכים
ת.פ 5313/07 |

נהיגה בשכרות 395 מ"ג – 10 חודשי פסילה
ת.פ 5313/07 |

נתפס נוהג פעמיים בזמן פסילה, תוך נהיגה רשלנית - מאסר על תנאי בלבד
ת.פ 5313/07 |

47 קמ"ש מעל המותר– 10 ימי פסילה
ת.פ 5313/07 |

נהיגה בשכרות 335 מיקרוגרם – עונש של 2 חודשי פסילה בלבד
ת.פ 5313/07 |

נתפס נוהג פעמיים בזמן פסילה, תוך נהיגה רשלנית - מאסר על תנאי בלבד
ת.פ 5313/07 |

נהיגה בשכרות 470 מיקרוגרם – עונש של 11 חודשי פסילה
ת.פ 5313/07 |

נהג במהירות 152 קמ"ש במקום 90 – פסילה על תנאי בלבד
ת.פ 5313/07 |

פגיעה בהולכת רגל על מדרכה ואי השארת פרטים – שלושה חודשי פסילה וקנס
ת.פ 5313/07 |

נהיגה ללא רשיון ישראלי בר תוקף – חזרה מכתב אישום
ת.פ 5313/07 |

לאחר תשע שנים בוטלה הפסילה בערעור
ת.פ 5313/07 |

דריסה במעבר חצייה והפקרת הנפגע – מאסר על תנאי ופסילה מסווגת
ת.פ 5313/07 |

נהיגה ללא רישיון– הפחתה בערעור מ-24 ל-11 חודשי פסילה בפועל
|

נהיגה תחת בשכרות והשפעת סם – מחיקת כתב אישום
|

נהיגה ללא רישיון– הפחתה בערעור מ-24 ל-11 חודשי פסילה בפועל
|

נהיגה תחת בשכרות והשפעת סם – מחיקת כתב אישום
|

נהיגה בשכרות – 435 מיקרוגרם – 350 ימי פסילה בלבד
|

נהיגה בזמן פסילה בפעם השלישית - מאסר על תנאי בלבד
ת.פ 5313/07 |

נתפס נוהג בשכרות בכמות 495 מיקרוגרם – 10 חודשי פסילה
ת.פ 5313/07 |

טס במהירות 166 קמ"ש במקום 80 – חודשיים פסילה בלבד
ת.פ 5313/07 |

נהיגה ללא רישיון נהיגה והתחזות לאדם אחר – 6 חודשי פסילהי
ת.פ 5313/07 |

נתפס נוהג בשכרות בכמות 540 מיקרוגרם – 10 חודשי פסילה
ת.פ 5313/07 |

נהיגה בשכרות – 10 חודשי פסילה בלבד
ת.פ 5313/07 |

מהירות מופרזת - פיצול פסילה בפעל לאור צרכי נאשם
ת.פ 5313/07 |

החזרת רשיון נהיגה
ת.פ 5313/07 |

החזרת רשיון נהיגה במסגרת תיק תאונת דרכים קטלנית