נזקי מים

 

 

נזקי מים – פתרונות משפטיים

מאת עו”ד גלעד כצמן ראש משרד עוה”ד גלעד כצמן GK צווארון לבן וליטיגציה אזרחית.

 

יותר מכל שנה החורף השנה הביא עמו שטפונות ונזקי מים לגוף ולרכוש. נוכחנו השנה בנזקים עצומים גם בנפש ורכוש. הצפות קשות, שטפונות, ברכוש פרטי וציבורי.

למרות שמדובר לכאורה בכח עליון אשר לא תמיד ניתן לצפותו, והכוונה לעיתוי ועוצמת הגשמים, ברוב המקרים ניתן לקבל פיצוי עבור הנזקים שנגרמו ובתי המשפט ממעטים לקבל טענות  הגנה של כח עליון וחוסר אפשרות לצפות את קרות הנזק.

הנוח והמומלץ ביותר הוא כיסוי ביטוחי פרטי כמובן מפני נזקי מים אשר מאפשר תביעה נוחה ובטוחה בד”כ. ביטוחים אלה מכסים נזקי מים ישירים ללא כל רלבנטיות לנסיבות ההצפה.

למי שאין ביטוח פרטי ישנם מספר מעוולים פוטנציאלים אשר ניתן לתבוע סעד  כאשר מדובר בנזקי גשמים לרכוש ולגוף.

בראש וראשונה אלה הרשויות המקומיות. לאור פקודות הנזיקין והעיריות וכן לאור הלכות משפטיות ידועות לרשויות המקומיות חובת זהירות כלפי תושביהן. באחריותן לתחזק באופן סביר את התשתית העירונית, מערכות הניקוז, להתריע מפני סכנות, לצפות את בוא הגשמים ואפילו לצפות כמות משקעים גדולה מהרגיל.

הדברים מקבלים משנה תקף למשל שמדובר ברשות מקומית אשר בתחומה מפגע פוטנציאלי כמו נחל הגעתון בנהריה.

נחל שעולה על גדותיו מידי פעם מהווה פצצה מתקתקת ממש ודורש מהרשות הכנה מיוחדת לחורף, תחזוק וניקוז.

יפים הדברים גם לעניין העיר תל אביב ובעיקר יפו ודרום העיר , אזורים אשר מוצפים לא פעם בחורף ומכאן לרשות חובת זהירות מוגברת לעשות כל אשר רשות מקומית סבירה צריכה לעשות בכדי למנוע הצפות, להכין את האזור לחורף, גם חורף קשה במיוחד.

קריסה של מערכת הניקוז בערים אלה מעלה שאלות קשות לגבי פעילות התחזוקה וההכנה לחורף ואם יקבע כי אלה אינן סבירות ורשלניות אזי הופרה חובת הזהירות ויש מקום לפצות את הניזוקים בגין נזקם.

לרשות המקומית חובה נוספת והיא חובת האכיפה של הוראות חוק התכנון והבניה ותקנות העזר. למשל באם נבנו מבנים בלתי חוקיים או מערכות בלתי חוקיות או תקניות אשר גרמו או תרמו להצפות ונזק אזי חובת הרשות לאכוף את החוק כאשר אי אכיפת החוק יכולה להתפרש כהפרת חובת זהירות ואף הפרת חובה חקוקה, שתיהן יביאו לפיצוי של הרשות את הניזוק עקב נזקי המים.

מעוולים פוטנציאלים נוספים הם קבלנים ומהנדסי הבניין  אשר התרשלו בתכנון או בבניה, רשלנות אשר תרמה להצפות ונזקי מים כאמור.

למשל בבית שהוצף עי מי גשמים יש לבדוק באמצעות מומחה את היתרי הבניה, התכנון והביצוע, האם עומדים בקנה אחד עם הוראות החוק? האם יש בהם משום רשלנות? כאן למשל יתכן ויהיה מקום לתבוע את הקבלן ביחד עם הרשות המקומית אשר לא אכפה עבירות בניה שביצע.

במקרים מסוימים יתכן וגם לגורמי ההצלה  תהיה תרומה לגודל הנזק שנוצר, באם לא בצעו עבודתם באופן סביר, לא הגיעו למקום בזמן סביר ולא הצליחו להקטין או למנוע את הנזק. כאמור כאן מדובר בעיקר במי שלא מנע את החמרת הנזק ולא בגורם הראשי לנזק.

לעתים נדרשים מראש אישורי כוחות ההצלה כגון משטרה ומכבי אש להתרת מבנים וגם כאן אם נתנו אישורים שלא בדין או לא נעשתה אכיפה מתאימה יתכן ויווצר נתיב ישיר לתביעה בעילת הפרת חובה חקוקה.

לסיום חשוב להזכיר כי לרשלנות בקשר עם נזקי מים יכול להיות גם פן פלילי, באם מדובר ברשלנות פלילית, הפרות בוטות של חובת זהירות או אפילו פזיזות או עצימת עיניים למצב מבנה, תכנון לקוי או התעלמות ממש מאזורים אשר ברור כי הנם בעלי סיכון גבוה להצפה ולפגיעה בנפש ללא כל פעולת מנע או התראה.

במקרים של נזקי גוף כתוצאה מהצפות מומלץ להתייעץ עם עו”ד משני התחומים הנזיקי והפלילי.

Facebook
דילוג לתוכן