נוער בפלילים

 

נוער בפלילים – גילאים רלבנטיים

 

מאת: עו”ד גלעד כצמן

התופעה של נהיגה בשכרות כמו גם אכיפת החוק בעניין זה, גברו לאחרונה ובהתאם תופסת התופעה כותרות. הענישה בגין עבירת נהיגה בשכרות הנה חמורה במיוחד, עקב רצון המחוקק ליצור הרתעה.ף מהאמור בסעיף 39(א) לפקודת התעבורה עולה כי באם הורשע נאשם בעבירה של נהיגה בשכרות, דינו בנוסף לכל עונש אחר פסילת רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים, ואולם בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר. לא מיותר לציין בהקשר זה כי לאור תיקון לחוק, סירוב לבדיקה הנו אסור ומהווה עבריה בפני עצמהעפ”י חוק, קטין שביצע עבירה פלילית, בין הגילאים 12-17, יכול ויוגש נגדו כתב אישום, תוך שנה מיום בצוע העבירה, לבית המשפט לנוער. נעברה עבירה ע”י קטין לאחר שמלאו לו 17, ניתן להגיש נגדו כתב אישום לבית משפט לנוער, טרם גיל 18 או לבית משפט רגיל, שאינו לנוער, לאחר גיל 18. ניתן להרשיע קטין בדין רק לאחר הגשת תסקיר שרות מבחן בעניינו, אין להשית על קטין עונש מוות ואין חובה להטיל עונשי חובה או עונשי מינימום.

להלן תמצית התייחסות החוק לעבירות נוער עפ”י גילאים:
1. גילאי 0-12 – אין אחריות פלילית.
2. גילאי 12-18 – קיימת אחריות פלילית, אך טרם גיל 14 לא ניתן להטיל עונש מאסר. ניתן לעצור ללא צו שופט ל 12 שעות בלבד טרם גיל 14 ול 24 שעות לאחר גיל 14. ניתן להאריך מעצר ע”י שופט בלא יותר מ 10 ימים ועד ל 20 ימים בסך הכל, טרם הגשת כתב אישום ובכפוף לחריגים. ניתן לעצור עד לתם ההליכים המשפטיים לאחר הגשת כתב אישום. אין להעמיד לדין קטין שטרם מלאו לו 13 שנים אלא לאחר התייעצות עם קצין מבחן. לא ניתן להגיש קובלנה פלילית פרטית נגד קטין שבשעת בצוע העבירה לכאורה, טרם מלאו לו 14 שנים.

גלעד כצמן, עו”ד

הערה: אין האמור במאמר זה מהווה יעוץ משפטי ואינו תחליף ליעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

 

 

Facebook
דילוג לתוכן