פסילת רישיון נהיגה

 

 

פסילת רישיון נהיגה עד לתם המשפט – לתקופה קצובה בלבד

 

מאת: עו”ד גלעד כצמן

עם הגשת כתב אישום בגין עבירות תעבורה חמורות המקימות, לדעת התביעה, עילת מסוכנות בנהיגת הנאשם, רשאית התביעה להגיש לבית המשפט בקשה לפסילת רשיון הנהיגה של הנאשם עד לתם משפטו.

בשונה מפסילת רשיון מנהלית (ראה מאמר קודם), כאן על התביעה להצביע על ראיות לכאורה להוכחת אשמת הנהג הנאשם וכן על מסוכנות נהיגת הנאשם הנלמדת מעברו התעבורתי הקודם ומנסיבות בצוע העבירה הנוכחית, לכאורה.

עפ”י החוק, פסילה עד לתם המשפט הנה לששה חודשים בלבד, אלא אם הורה בית המשפט אחרת. הוראה אחרת לצורך העניין נובעת בדרך כלל מרמת המסוכנות המוכחת ועד לאחרונה פסילה כזו יכולה והייתה מושתת לתקופה בלתי קצובה, עד לסיום המשפט ממש.

ביום 18.9.05 נקבע ע”י בית המשפט העליון בבש”פ 8514/05 ע”י כב’ השופטת חיות כי על בית המשפט לקצוב את תקופת הפסילה וכי השימוש בתיבה “עד תום ההליכים” אינו יאה. בית המשפט העליון בהקשה מהלכות מעצר עד לתם ההליכים, קבע כי בניגוד לתקופות מעצר עד לתם ההליכים אשר הינן קצובות וניתנות להארכה קצובה, תקופת פסילה עד לתם ההליכים, אשר ניתנה מעבר לששה חודשים, אינה קצובה וזמנה אינו ידוע מראש. לסכום קבע בית המשפט העליון כי “פסילה טרם הרשעה שאינה מוגדרת בזמן אינה מידתית ואין לקבלה”.

ראוי לציין כי החלטתו זו של בית המשפט העליון, ניתנה דווקא בתיק בו נסיבות התאונה הנן חמורות וטרגיות, כאשר נגרם מותם של שמונה אנשים, עקב בצוע פניית פרסה אסורה, לכאורה.

המשמעות הנה כי החלטה זו הנה עקרונית ומנותקת מחומרת העבירות לכאורה ומרמת מסוכנותו של הנהג הנאשם, אשר יתכן ויבואו לידי ביטוי בתקופת הפסילה, כל עוד הנה קצובה.

יש לציין כי ימי הפסילה, טרם הרשעה, יקוזזו בסופו של יום מתקופת הפסילה הנגזרת כעונש, באם יורשע הנאשם ובאם תגזר עליו פסילה בפעל.

בכל מקרה בו רשיונו של נהג נאשם נפסל עד לתם משפטו, מבלי לקצוב את תקופת הפסילה, יש לפנות לייעוץ משפטי פרטני ע”מ לבחון את האפשרות לשינוי ההחלטה.

גלעד כצמן, עו”ד

הערה: אין האמור במאמר זה מהווה יעוץ משפטי ואינו תחליף ליעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית

 

 

Facebook
דילוג לתוכן