ביטול פסילה

 

ביטול פסילה מנהלית של רישיון נהיגה

 

מאת: עו”ד גלעד כצמן

קיום יסוד סביר להניח כי יוגש כתב אישום בגין בצוע עבירות תעבורה מסוימות כגון עבירות מהירות חמורות, תאונת דרכים שגרמה לחבלה בגוף או רכוש ועוד… מקנה לקצין משטרה מדרגת מפקח ומעלה את הסמכות לפסול את רשיון הנהיגה של הנהג המעורב, מנהלית, לתקופות שונות של בין 30 ל 90 ימים, בהתאם לסוג העבירה.

שוטר אשר לנגד עיניו בוצעה לכאורה העבירה, רשאי ליטול את רשיון הנהיגה של הנהג המעורב ולזמנו בתוך שלושה ימים לשימוע בפני קצין משטרה, במסגרתו יכול הנהג לטעון טיעוניו.
החלטת קצין המשטרה נובעת בד”כ ממספר שיקולים, בינהם, חומרת העבירה, עברו התעבורתי של הנהג ולעתים נלקחים בחשבון נסיבותיו האישיות, לדוגמא, צורך מיוחד ברשיון הנהיגה. ככל שהעבירה לכאורה חמורה יותר ועברו התעבורתי של הנהג מכביד יותר, כך גדל הסיכוי לפסילת הרשיון, מנהלית.
נהג שרשיונו נפסל מנהלית, רשאי לפנות לבית המשפט לתעבורה בבקשה לבטל את פסילתו המנהלית.
בית המשפט נוהג לשקול את נסיבות בצוע העבירה לכאורה ועברו התעבורתי של הנהג ואם שוכנע כי ביטול הפסילה לא יפגע בבטחון הציבור, רשאי לבטל את הפסילה המנהלית.

בדרך כלל לא יכנס בית המשפט בשלב זה לעובי הקורה מבחינת ראיות ואשמה, למעט במקרים חריגים.
על החלטת בית משפט בבקשה זו ניתן לערור לבית המשפט המחוזי וכן ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה באם מתקיימות נסיבות חדשות.
ראוי להדגיש כי ככל שחולפים ימי הפסילה המנהלית כך יתכן ובית המשפט יסתפק בתקופת ,הצינון” שחלפה ויורה על השבת הרשיון, והכל באם שוכנע כי אין פגיעה בבטחון הציבור, כל מקרה ונסיבותיו.
בעבירות תעבורה חמורות יתכן והתביעה תזדרז ותגיש לבית המשפט כתב אישום ובקשה לפסילת רשיון נהיגה עד לתם המשפט, כבר במהלך ימי הפסילה המנהלית. (ראה מאמר נפרד לגבי פסילת רשיון עד לתם ההליכים).
במקרים מסוימים, משהוגשה בקשה לבטול פסילה מנהלית ונקבע דיון, ישנה אפשרות, בהסכמת התביעה, ובתנאי והנהג מודה בבצוע העבירה, לעבור מייד ולדון בכתב האישום ובעונש. היתרון היחסי הנו שפוט מהיר יחסית, תוך כדי ימי הפסילה המנהלית וחסכון בהמתנה ומתח עד לקיום המשפט, אשר יכול ויערך חודשים ארוכים לאחר בצוע העבירה וסיום הפסילה המנהלית.
ראוי לציין כי בסופו של יום במידה והורשע הנהג בבצוע העבירה ונגזר דינו לפסילת רשיון בפעל, יקזז בית המשפט את ימי הפסילה המנהלית מתקופת הפסילה הנגזרת ובמקרים מתאימים יתכן ואף יסתפק בתקופה המנהלית שכבר רוצתה.
בכל מקרה יש לקבל יעוץ משפטי פרטני מייד עם קבלת הזימון לשימוע לצורך פסילה מנהלית.

גלעד כצמן, עו”ד

הערה: אין האמור במאמר זה מהווה יעוץ משפטי ואינו תחליף ליעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

 

 

Facebook
דילוג לתוכן