דיני צוואות וירושות

ניסוח ועריכת צוואות, צו ירושה, צו קיום צוואה, טיפול בחלוקת ירושה (היבטי מס) , רישום מקרקעין שנתקבלו בירושה ועוד.

 

עריכת צוואות

חוק הירושה, התשכ”ה- 1965, מסדיר את כל ענייני הירושה בעת מותו של אדם באם הותיר צוואה מסודרת המפרטת את רצונו המלא של הנפטר, וכאשר לא הותיר צוואה קובע החוק מי היורשים עפ”י דין. ניתן לערוך צוואות הדדיות כאשר כל אחד מבני הזוג מצווה וקובע שלאחר פטירת הראשון מביניהם, יעברו כל זכויותיו ורכושו של הנפטר הראשון אל בן הזוג שנותר ביים. לאחר פטירת השני מביניהם, כל הרכוש שנותר יעבור ליורשים שיקבעו בצוואה, בדרך כלל ילדיהם. מומלץ ורצוי לפנות לעו”ד המתמחה בענייני משפחה לשם עריכת צוואה שתגשים את רצון עורך הצוואה במלואו.

Facebook
דילוג לתוכן