משפט מנהלי

בתי המשפט לעניינים מינהליים הוקמו בישראל מכוח חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש”ס-2000, במטרה להסמיך את בית המשפט המחוזי (בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים) לדון בעניינים מנהליים אשר נדונו בעבר בבג”ץ. מכאן אף המקור לכינויו של בית משפט זה “בג”ץ קטן”.

לבית המשפט המנהלי סמכות לדון בעניינים מנהליים ספציפיים שנקבעו בחוק בתי הדין המנהליים. עניינים מנהליים מוגדרים על פי סעיף 2 לחוק כסכסוך בין רשות מנהלית לבין הפרט. סעיף 5 לחוק מגדיר את הנושאים עליהם מוסמך לדון בית המשפט לעניינים מנהליים:

• עתירה מנהלית – עתירה נגד החלטה של רשות בעניין המנוי בתוספת הראשונה לחוק (בין היתר בנושאי ארנונה, חינוך, רישוי עסקים, רשויות מקומיות וכו’) עתירות אלו מכונות “בג”צונים”.

• ערעור מנהלי – ערעור המנוי בתוספת השנייה לחוק (בין היתר ערעור על החלטה של רשם האגודות השיתופיות, ועדת ערר בעניין היטל ביוב, החלטות מסוימות לפי חוק התכנון והבניה וכו’).

• תובענה מנהלית – תובענה לסעד אזרחי שעילתה עניין מנהלי המנוי בתוספת השלישית לחוק (בפועל כיום העילה היחידה המופיעה היא תובענה לפיצויים שעילתה במכרז ציבורי)

• עניין מנהלי שנקבע בחוק אחר. כל עניין מנהלי שאינו עונה לנושאים הנ”ל, נדון בבג”ץ, מכח סמכותו השיורית. כמו כן, רשאי בית המשפט לענייניים מנהליים להעביר לבג”ץ כל עניין הנראה לו כבעל חשיבות ציבורית מיוחדת. סדרי הדין והסעדים, הינם כמו בבג”ץ.

עיקר עסוקו של המשרד בתחום המנהלי הנו, ייצוג בעתירות מנהליות של אסירים נגד שב”ש, עתירות נגד משרד הפנים בעניין רשיונות נשק ועתירות מנהליות בעניין פסילת רשיון נהיגה ע”י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. כמו כן ייצוג בעתירות לבג”צ בסוגיות שונות

בין השאר משרדינו עוסק בעתירות לבגצ בבית המשפט העליון בסוגיות שונות, כגון עתירות כנגד החלטות מנהליות שונות.

Facebook
דילוג לתוכן