עבירות נוער

עבירות נוער

אחד מתחומי ההתמחות המובילים של משרד עו”ד כצמן הנו עבירות הנוער. עו”ד כצמן מייצג נוער בפלילים מזה 20 שנים, בכל סוגי העבירות. תחום עבירות הנוער במשפט הפלילי הנו יחודי לאור עקרון השיקום החשוב השזור עם עקרונות משפט פליליים אחרים. ייצוג קטין כרוך באחריות גדולה ושתוף פעולה עם מספר גורמים במקביל, בית המשפט, שרות המבחן וכמובן הקטין ומשפחתו. גיל האחריות פלילית הנו למעלה מגיל 12, והחל מנקודת הזמן הזו ניתן לפתוח תיק פלילי, לחקור, לעכב (ולעתים לעצור) ולהעמיד לדין בבית המשפט לנוער. בית המשפט לנוער הנו בית משפט נפרד (החייב אף בכניסה נפרדת) הדן בעניני נוער בדלתיים סגורות.

לא כל חקירה נגד קטין תוביל בהכרח לרישום פלילי או כתב אישום. לא פעם בהתערבות שירות המבחן בכפוף לשיתוף פעולה של הקטין ניתן לסגור את התיק במה שנקרא “טיפול מותנה”. וכמובן, אם אין ראיה לעבירה פלילית, או שהעבירה מינורית במיוחד, יתכן ויימנע מדור תביעות נוער מהגשת כתב אישום כנגד הקטין.

הדבר תלוי במהות העבירה, שיתוף הפעולה עם שירות מבחן, המלצת היחידה החוקרת ועבר פלילי קודם.   חוק הנוער תוקן באופן משמעותי בשנים האחרונות, ומכיל כמה הוראות חוק שכדאי להורה להיות מודע להם:

על המשטרה להודיע להורה על חקירת קטין וכן ישנה זכות להורה להיות נוכח בחקירת בנם או בתם, הכל בכפוף לחריגים במקרים מיוחדים ובאשור קצין משטרה.

על החוקר קטין להודיע לו על זכותו לייעוץ עו”ד וכן כל זכותו לנוכחות הורה או קרוב אחר בחקירה. אין לחקור קטין בלילה, בכפוף לחריגים ולאילוצי חקירה מיוחדים.

מעצר קטין על פי חוק הנוער הנו רק בלית ברירה ולאחר שלא ניתן היה להשיג את מטרת המעצר בדרך שפגיעתה בקטין פחותה, וכך גם לגבי החלטה לגבי כבילת קטין באזיקים.   : המשטרה חייבת להחזיק קטין בבית מעצר נפרד שיועד לקטינים ולא יחד עם מבוגרים.

משמוגש כתב אישום כנגד קטין, קיימת חובת ייצוג בבית המשפט. זכותו של קטין, כמו כל נאשם אחר, למשפט הוגן ועומדת לו חזקת החפות.

העמדת קטין לדין

בעוד שההתנהלות בבית המשפט זהה עבור בגיר וקטין, תוצאות המשפט מעט שונות עבור קטינים. אם נקבעה אשמתו של קטין בבית משפט לנוער, הרי שבית המשפט יכול להרשיעו ולהענישו כמו בגיר, אך יכול גם לקבוע שלא יורשע לאור המלצת שירות המבחן בתסקיר שמוגש לבית המשפט. באפשרות בית המשפט לבחור בין שלוש אפשרויות: פטור וזיכוי, נקיטת דרכי טיפול וענישה.  לאחר קבלת תסקיר יחליט בית המשפט לנוער אם להרשיע את הקטין ולנקוט בדרכי טפול כגון עבודות שרות לתועלת הצבור (של”צ) פקוח מבחן וכד’ או להרשיע את הקטין. תוצאת הרשעה יכולה ותהיה ענישה ממש כגון מאסר, מאסר על תנאי קנס וכד’. משרדינו מנוסה מאד בייצוג נוער ונמצא בקשר מתמיד בתיקים אלה עם כל הגורמים המטפלים.

עו”ד כצמן רואה בתחום עבירות הנוער תחום התמחות חשוב ודרך לתרום תרומה חברתית לשיקום בני נוער אשר לא פעם, נדחפים לבצוע עבירות על ידי נסיבות חיים קשות ללא יד מכוונת ותומכת.

Facebook
דילוג לתוכן